Nyheter

Inbjudan till pressträff med anledning av coronaviruset

2020-05-26

Onsdag 27 maj håller Södertälje kommun en pressträff för att informera om nuläget i kommunen med anledning av spridningen av coronaviruset.

Under pressträffen ger krisledningsnämndens presidium och ett antal tjänstepersoner en övergripande lägesbild av kommunens arbete med anledning av spridningen av coronaviruset. Media är välkommen att närvara och ställa frågor. Möjlighet till enskilda intervjuer ges också, efter pressträffen.

• Tid: 27 maj, 2020, klockan 11.00. Pressträffen pågår i cirka 30 minuter.
• Plats: Bakre foajén på entréplan, Stadshuset, Nyköpingsvägen 26
• Deltagande: krisledningsnämndens presidium; Boel Godner (S), Tage Gripenstam (C), Alexander Rosenberg (M) samt ett antal tjänstepersoner.

Pressträffen kommer att sändas live, via denna länk till kommunens Facebooksida. Den kommer även att i efterhand gå att se via kommunens webbplats.

För ytterligare information:

Nasif Kasarji, kommunalrådssekreterare hos kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S),
e-post: nasif.kasarji@sodertalje.se, tel 08 52 30 6690
Helena Sundman, pressekreterare, e-post: helena.sundman@sodertalje.se, tel 08-52 30 6603