Nyheter

Information om skolstart på högstadiet

2021-01-07

Regeringen har den 7 januari meddelat om nya föreskrifter som gör det möjligt att övergå till delvis distansundervisning för högstadiet – allt för att minska trängsel i kollektivtrafiken eller minska trängsel i skolans lokaler.

Föreskrifterna gäller från måndagen den 11 januari och ger grundskolans huvudmän möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning så att alla elever inte behöver vara i skolan samtidigt. De elever som går i grundsärskola berörs inte av föreskrifterna.

Information om hur just din skola gör och vad det innebär redan på måndag 11 januari skickas ut via V-klass fredag 8 januari. Det är viktigt att gå in och läsa det. Åtgärderna kommer att anpassas utifrån varje enskild skolas situation och kommer därför att se olika ut. 

Mat kommer att erbjudas för samtliga elever.