Nyheter

Information om Södertälje kommunkoncerns evenemang

Fotografi av sittplatser på Södertälje Stadsscen

2020-03-12

Evenemang med fler än 500 deltagare, där kommunkoncernen står som arrangör, ställs in. Detta med anledning av regeringsbeslutet om begränsningar vid större evenemang.

Södertälje kommunkoncern följer de beslut som regeringen fattat om att begränsa sammankomster. Den 12 mars meddelades att det, i hela Sverige, blir  förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare

Torsdagen den 12 mars beslutades att evenemang där Södertälje kommunkoncern står som arrangör, där antalet deltagare överstiger 500, ställs in eller flyttas till ett senare datum. 

Kommunen har meddelat att evenemang som ställs in är: Medborgardagen i Stadshuset samt Kompetensmässan, båda planerade att genomföras den 28 mars.

Det förs diskussioner kring valborgsmässofirandet i Stadsparken den 30 april, beslut kommer att fattas inom kort.

När det gäller evenemang som hålls i kommunens lokaler av externa arrangörer, ligger det på arrangörens ansvar att följa regeringens beslut att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 5 deltagare.

Det är arrangörens ansvar att fatta beslut om det planerade evenemanget ska genomföras eller ej. Kommunen för en dialog med dessa arrangörer och informerar om förbudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.

Södertälje Stadsscens konserter och föreställningar genomförs som planerat. När det gäller frågor om återköp av biljetter, för föreställningar som arrangerats av Södertälje Stadsscen, får besökare byta biljetter till en annan föreställning längre fram i höst eller byta till presentkort, som då hämtas i biljettkassan vid Kontaktcenter i Stadshuset. När det gäller föreställningar som arrangeras av externa arrangörer så får man kontakta dem om frågor om biljetter.

Läs mer på regeringskansliets webbplats: Förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar