Nyheter

Kommunen bjuder in föreningar till informationsträff om bidrag för att uppmuntra till valdeltagande samt information om andra valfrämjande aktiviteter

exteriör bild Södertälje Stadshus.

2022-01-25

Södertälje kommun håller digitalt informationsmöte för att informera föreningar, organisationer och studieförbund om föreningsstöd för att främja valdeltagande samt andra valfrämjande aktiviteter som kommunen planerar inför de allmänna valen 2022.

Under informationsmötet ger projektledningsgruppen för projektet valfrämjande aktiviteter en övergripande bild om insatserna:

  • föreningsstöd, som föreningar kommer att kunna söka för att skapa ökad medvetenhet om, och ökat engagemang kring valen i september 2022. Information om stödet, när det går att söka, vilka kriterier som gäller med mera, kommer att publiceras på kommunens webbplats under nästa vecka (vecka 5)
  • valinformatörer, på samma sätt som inför valen 2018, kommer det även inför valen 2022 att anställas ett antal valinformatörer
  • plattformar för medborgardialog och politiska debatter

Det digitala informationsmötet sker:

Tid: onsdag den 2 februari, klockan 17.30. Mötet pågår i cirka 45 minuter.

Plats: Digitalt möte via Zoom

Anmälan: Du som vill delta, anmäl via e-post till: minar.milkon@sodertalje.se
Anmäl dig senast kl 15.00 den 2 februari. Zoomlänk till mötet skickas ut via e-post när du har anmält dig.

Deltagande från Södertälje kommun:

Viktoria Hjulström (S), Christoffer Johansson (M), tjänstepersoner från kommunikationsstaben och enheten för utredning och hållbarhet, kommunstyrelsens kontor och kultur- och fritidskontoret.