Nyheter

Ingen hemtjänst vid tillfällig vistelse i Södertälje kommun

2020-04-21

På grund av Covid-19 kommer det inte finnas tillräckliga resurser inom hemtjänsten för att ge insatser till tillfälliga besökare i Södertälje kommun. Äldreomsorgsnämnden beslutade därför på sitt sammanträde tisdagen den 21 april att inte utföra beställningar av omsorgsinsatser inom hemtjänsten för brukare som vistas tillfälligt i kommunen.

Vanliga år finns det möjlighet för tillfälliga besökare, med behov av bistånd, att erbjudas omsorg från Södertälje kommun. Detta år, då Covid-19 sprider sig över världen är inget vanligt år. Hemtjänsten behöver i det aktuella läget prioritera att använda den personal som finns till att utföra insatser hos individer som är folkbokförda i Södertälje kommun och har behov av insatser. 

Beslutet gäller från och med den 21 april 2020 till och med 30 september 2020 varefter ny bedömning av läget görs.