Nyheter

Inget traditionellt studentfirande i länets kommunala gymnasieskolor

2020-04-14

De kommunala gymnasieskolorna i Stockholms län samt Håbo kommun ställer in allt traditionellt studentfirande i form av utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi. Det är följden av ett gemensamt beslut som utbildningscheferna i länet har fattat.

Bakgrunden är att gymnasieskolorna bedömer att ett traditionellt firande inte kan arrangeras utan risk för smittspridning av covid-19. Sedan den 18 mars har gymnasieskolorna haft distansundervisning i syfte att minska smittspridningen i samhället. Utöver det finns rekommendationer om att minimera sociala kontakter och förbud mot folksamlingar över 50 personer.

– Hur tråkigt det än är för årets studenter, så finns tyvärr ingen möjlighet att arrangera ett traditionellt studentfirande och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför ser vi ingen annan utväg än att ställa in studentfirandet så som det brukar se ut, säger Peter Lyth, gymnasiedirektör i Stockholms stad.

Det gemensamma beslutet har fattats av alla kommuner som ingår i den regionala gymnasieregionen och omfattar både kommunala gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.

– Vi har ju varandras elever i regionen, därför är det viktigt med en gemensam hållning. Annars skulle det bli väldigt otydligt för både rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör i Södertälje kommun.

Om det trots detta går att ordna någon alternativ form av avslutningsceremoni, till exempel digital mösspåtagning eller betygsutdelning i betydligt mindre grupper, är något som flera kommuner funderar på.

– Ytterst handlar det i så fall om att hitta lösningar som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så att vi säkerställer att vi inte bidrar till smittspridningen i samhället, säger Maria Assarsson, utbildningschef i Täby kommun.