Nyheter

Inställt kommunfullmäktige den 4 mars

2019-02-25

Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 mars ställs in då inga sakärenden föreligger. Nästa sammanträde äger rum den 8 april.