Nyheter

Jenny Persson ny tf. kommunikationschef i Södertälje kommun

2022-06-22

Jenny Persson blir ny tillförordnad kommunikationschef den 15 augusti. Uppdraget är att vara avdelningschef vid kommunstyrelsens kontor, med ansvar för kommunikationsenheten och kontaktcenter.

Jenny Persson är medie- och kommunikationsvetare och har en yrkesmässig bakgrund inom kommunikationsområdet med arbeten i kommun, region, staten och näringslivet. Hon kommer närmast från ett jobb som kommunikationsdirektör i Sundsvalls kommun.

Jenny Persson kommer att vara interimschef under ett år och kommer att leda en organisatorisk förändringsresa med inriktning att skapa en ny, kommungemensam kommunikationsavdelning.

När det gäller fortsatt organisering av IT- och digitaliseringsenheterna kommer samarbetet mellan förvaltningen och Telge stärkas ytterligare, genom ett gemensamt chefskap för båda organisationerna. Mer information kommer under hösten.

Efter att kommunikationschefen Maria Dahl-Torgerson slutade sommaren 2020 för att börja som VD för Telge Inköp, har chefskapet upprätthållits av dels IT-chefen Jonas Knutsson dels kommunikatören Angela Lövgren. Båda har åtagit sig att vara tillförordnade chefer under en period som präglats av förändringar, där bland annat bytet av stadsdirektör bidragit till att tiden för tillförordnandeskap blivit lång.

– Jag vill rikta ett tack till Angela, Jonas och alla medarbetare inom de berörda enheterna för deras lojala insats under två års tid och samtidigt hälsa Jenny varmt välkommen, säger stadsdirektör Stefan Hollmark.