Nyheter

Jonas Karlsson blir ny näringslivschef

2020-06-04

Jonas Karlsson har utsetts till ny näringslivschef i Södertälje kommun. Han har mångårig chefs- och ledarskapserfarenhet från privat och offentlig sektor. Idag arbetar Jonas Karlsson som näringslivschef i Nynäshamns kommun.

– Med Jonas Karlsson får vi en modern ledare som har en bred kunskap om näringslivet och om våra lokala förutsättningar i Södertälje kommun, säger Rickard Sundbom, stadsdirektör.
För cirka tio år sedan arbetade Jonas Karlsson med näringslivsfrågor i Södertälje, då som strateg och utvecklingsledare. Han genomgick även ett ledarskapsprogram här och kommer nu tillbaka till kommunen.
– På ett sätt känns det som att komma hem, här fick jag försmak på ledarskapsfrågorna. Därför känns det jättebra att få komma tillbaka och driva näringslivsfrågorna i Södertälje kommun.

Lockas av kontrasterna

– Södertälje är en intressant kommun med stora internationella företag i kombination med småföretag och mindre tillväxtföretag. Det finns en spännande blandning mellan stad och landsbygd.
Den tillträdande näringslivschefen ser fram emot de styrkor och utmaningar som Södertälje har.
– Där finns både kulturella olikheter och olikheter i näringslivsstrukturer. Det finns en enorm kraft om man får ihop det och kan jobba tillsammans.
Jonas Karlsson tillträder tjänsten i Södertälje den första september.