Nyheter

Jörgen Austler blir tillförordnad vd för Telge AB

2022-06-23

Idag blev det klart att Jörgen Austler blir tillförordnad vd för Telge AB när Juan Copovi-Mena går i pension den sista juli i år.

Jörgen Austler är idag ekonomi- och finansdirektör på Telge AB. Han tillträdde rollen 2016 och kom då närmast från Telge Energi där han var CFO, Chief Financial Officer. Jörgen Austler går in i den tillförordnade rollen den 1 augusti 2022.

Telge AB är ett, av Södertälje kommun, helägt bolag som förenar samhällsnytta med affärer. Telge AB äger och förvaltar såväl tekniska som affärsmässiga verksamheter i Södertälje. Telgekoncernen ska etablera, utveckla och aktivt driva lönsamma bolag vars tjänster eller avkastning i sin tur skapar långsiktigt värde för Södertäljes medborgare och näringsliv. Varje bolag ska inom sin bransch utmana, stimulera konkurrensen och skapa en tydlig kundnytta för staden. Telgekoncernen består av 14 hel- och delägda bolag.