Nyheter

Kliv uppåt för kommunens service och bemötande mot företagare

Bild på Södertälje kommun exteriör, Stadshuset och gågatan Södertälje City.

2020-09-24

Den 23 september 2020 presenterades Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat. Även om Södertälje kommun tappar placeringar jämfört med förra året, så kliver kommunen uppåt inom flera kategorier, bland annat service och bemötande och tillgång till kompetens.

Varje år rankar Svenskt näringsliv det lokala företagsklimatet genom att låta sina medlemsföretag delta i en enkätundersökning. Syftet är att få en bild av hur företagarna upplever företagsklimatet i landets 290 kommuner. Undersökningen genomfördes våren 2020. I årets ranking tappar Södertälje kommun 12 placeringar till plats 220. Samtidigt pekar siffrorna uppåt inom flera områden.

  • Service och bemötande. Här placerar sig Södertälje kommun på plats 193, vilket är 17 placeringar bättre än förra året. När Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Stockholm Business Alliance, SBA presenterade mätningen från Nöjd kund-index, NKI i april 2020 tog kommunen också kliv framåt i hur vi sköter vår service gentemot företag. NKI-resultatet för Södertälje har gått från 65 till 73.
  • Företagens uppfattning om tillgång på medarbetare med relevant kompetens. Här tar kommunen rejäla kliv uppåt i Svenskt Näringslivs ranking till plats 160, vilket är 110 placeringar bättre än 2019.
  • Tjänstemännens attityder till företagande, 29 placeringar bättre än 2019. Kommunen hamnar plats 237 i årets ranking.
  • Kommunpolitikers attityder till företagande, fem placeringar bättre än 2019, kommunen hamnar plats 237 i årets ranking.

Jonas Karlsson som är nytillträdd näringslivschef i Södertälje kommun har idag ett debattinlägg i Länstidningen Södertälje där han bland annat tar upp Svenskt Näringslivs ranking.

- Kommunens roll i att skapa förutsättningar för näringslivet, för företagens fortsatta utveckling och deras tillväxt, är viktig. Trots den vetskapen har Södertälje kommun fått ett svagt betyg i Svenskt Näringslivs mätning Företagsklimat, kommenterar Jonas Karlsson.

Lokala företagsklimatet ska stärkas

Han understryker att många insatser har genomförts som ger resultat, samtidigt måste det lokala företagsklimatet stärkas ytterligare och ger några exempel på hur:

  • en ny näringslivsstrategi är på gång
  • ett offensivt, lyhört och kommunikativt näringslivsarbete med en ny företagslotsfunktion
  • fördjupad dialog med näringslivet och kompetensutveckling inom upphandling
  • ökad dialog och fler företagsbesök för förbättrad förståelse för varandras verksamheter

- Vi har stora utmaningar och jobbar hela tiden aktivt för att bli en bättre företagskommun. I näringslivsstrategin satsar vi på flera av de områden som i Svenskt Näringslivs ranking ringas in som prioriterade av företagarna. Två exempel är förbättrad kommunal upphandling och mer byggbar mark för verksamheter, säger Tage Gripenstam (C), ordförande i kommunens styrgrupp för ett bättre företagsklimat.

Läs mer
Debattinlägg näringslivschef Jonas Karlsson, Länstidningen Södertälje 24 september 2020

Svenskt Näringslivs ranking lokalt företagsklimat 

Pressmeddelande 22 april 2020: Kommunens service till företagen bättre än någonsin i Södertälje