Nyheter

Kommun och sjukhus i nära samarbete under coronatider

Bild på Rodolfo Alvarez, kommunikationsansvarig på kultur- och fritidskontoret.

2020-04-29

Södertälje kommun och Södertälje sjukhus arbetar nära tillsammans under den pågående coronapandemin. – Utan samarbetet hade vi inte kunnat erbjuda samma omhändertagande, säger sjukhusdirektör Christophe Pedroletti.

Sjukhusdirektören lyfter ett samarbete som redan funnits mellan kommunen och sjukhuset men som snabbt lagt i en betydligt högre växel.

Flödet av patienter från sjukhuset till speciella korttidsavdelningar som kommunen skapat på sina äldreboenden är något som både Christophe Pedroletti och kommunens säkerhetschef Anna Flink är stolta över gällande sitt samarbete.

"Normalt har vi olika plånböcker"

– Vi har ju olika plånböcker och det har hänt att vi har olika bilder av när det är dags att skriva ut en patient. Tack vare coronakrisen har vi fått bättre insyn och respekt för varandras verksamheter och förutsättningar och hjälper nu varandra, säger Anna Flink.

Vi för en enad kamp för patienter och brukare. Om vi inte hade jobbat tillsammans hade vi inte kunnat skriva ut patienter som sjukhuset vårdat och då hade platserna inte räckt, fortsätter Christophe Pedroletti.

Gemensam utbildning i skyddsutrustning och hygien

Både sjukhuschefen och säkerhetschefen lyfter också gärna hur hemtjänst både i kommunal och privat regi fått utbildning på sjukhuset i hur skyddsutrustning ska användas och om basal hygien.

Till andra samarbetsresultat hör att Astra Zeneca, efter kontakt med kommunen, fick igång produktion av alkogel. Det har gynnat både sjukhus och kommunal verksamhet.

Inköpsavdelningarna i kommun och på sjukhuset har även samverkat för att köpa in skyddsutrustning. 

Kommunikatör har lånats ut till sjukhuset

Inte långt efter att coronaviruset hade börjat spridas drabbades sjukhuspersonalen inom kommunikation av sjukdom. Södertälje sjukhus riskerade stå helt utan kommunikatörer. Just i krissituationer tjänar kommunikation en speciell roll för att motverka misstro och ryktesspridning bland medborgarna. Då lånade kommunen raskt ut Rodolfo Alvarez, kommunikationsansvarig på kultur- och fritidskontoret.

Anna Flink menar att det är en sak att både intensivvården och kommunens omsorg byggdes ut. Men denna information behövdes också spridas på bred front.

– Sjukhusets och kommunens gemensamma kapacitet går till Södertäljeborna. Vi har behövt hjälpa till att få ut budskapet om detta för att skapa trygghet – att medborgarna får både vård- och omsorg här och inte långt norr om stan.

Kommunikationen har skett på flera sätt och via många kanaler.

– Vi har erbjudit gemensamma pressträffar där sjukhusdirektören och kommundirektören beskrivit för media hur många som intensivvårdas, antal dödsfall och kommunens åtgärder i coronatider, berättar Rodolfo Alvarez.

Utifrån sin erfarenhet i stadshuset har Rodolfo Alvarez sett till att kommunikation gått ut på bland annat suryoyo, engelska, finska och arabiska. Det har skett genom information från 1177 på sjukhusen, genom chattar och sociala medier, via kyrkor och föreningar.

– Det har varit viktigt att kommunicera i gemensam anda. Vi vill visa att kommunen och sjukhuset verkar i samma samhälle, avslutar Rodolfo Alvarez.