Nyheter

Kommun och sjukhus träffar festvåningsansvariga för dialog om smittspridning

2020-07-02

På onsdagskvällen den 1 juli träffade kommunen och sjukhuset ansvariga för festvåningar i Södertälje kommun för att prata om risken med smittspridning vid arrangemang där många träffas i samma lokal.

Drygt 20 representanter för festvåningar anslöt till träffen som hölls i Stadshuset. Det bjöds på kaffe, kringlor och många utbyten av idéer och åsikter, fakta och erfarenheter.

Grundläget för företagarna som närvarade blev tydligt. Många hade helt stoppat fester när pandemin var ett faktum, lidit hårt ekonomiskt medan trycket för att få ha exempelvis bröllopsfester ökat stadigt.

"Bröllopsfesten fyller ett stort behov"

– Det innebär en enorm besvikelse att stoppa en bröllopsfest. Den fyller ett stort behov, sa en deltagare.

Några ville veta om det faktiskt fanns belägg för att viruset spreds vid stora bröllopsfester.

– Det finns dokumenterat att fester är en smittkälla, sa Christophe Pedroletti, VD för Södertälje sjukhus.

En del deltagare tog upp att kontrollen att hålla avstånd inte verkade tillräcklig vid badplatser, i kollektivtrafiken, i affärer och på privata fester.

– Det är lika illa att ordna stora privata fester i det egna hemmet. Kommunen arbetar med flera åtgärder vid badplatserna. Vi tittar på alla möjliga situationer och tillfällen som skapar smitta, svarade stadsdirektör Rickard Sundbom.

Flera deltagare underströk själva också vikten av att ta personligt ansvar i många vardagssituationer.

Viktigt att bidra med det man kan för att rädda liv

Anna Flink, säkerhetschef i Södertälje kommun förklarade dels att det finns områden som kommunen inte råder över, som till exempel kollektivtrafiken men underströk varför festvåningsansvariga har en betydelsefull roll.

– Alla som kan bidra med någonting för att rädda liv är viktiga nu. Det är detta det handlar om. Glöm inte det viktiga ambassadörskap som ni representerar som ansvariga för festvåningar.

Mötesdeltagarna som satt igång med fester under våren lyfte åtgärder de infört, såsom att minska antalet personer som kan sitta tillsammans vid ett bord från 12 till 6, att anvisa var man kan dansa samt att festens dj eller sångare påminner om att hålla avstånd även under dans.

– Vi har lärt känna varandra bättre, vi har delat de utmaningar som vi står inför i och med den här pandemin. Inte minst har vi visat att man kan kontakta oss med frågor och få stöd för att hitta lösningar och alternativa vägar framåt, sa Rickard Sundbom efter mötet.  

Efter sommaren kommer kommunen att kalla till ett nytt möte.