Nyheter

Kommunen anställer för att förhindra smittspridning

2020-04-27

För att förhindra smittspridning och öka tryggheten inom äldreomsorgen erbjuder kommunen nu utvalda timvikarier allmän visstidsanställning. Att öka antalet anställda är ett led i kommunens arbete att öka grundbemanningen inom äldreomsorgen och att förbättra arbetsvillkoren för våra medarbetare.

Att äldreomsorgen fungerar väl är viktigt i arbetet med att hindra smittspridning av covid-19.

Södertälje kommun driver sedan en tid tillbaka projektet förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen. Syftet är att utveckla och testa metoder och åtgärder inom mindre delar av äldreomsorgen som, om lyckosamma, sedan ska kunna spridas till hela äldreomsorgen. Effekterna av covid-19 snabbar på den utvecklingen.

Nya förutsättningar visar sig nu vara viktiga för bemanning av äldreomsorgen, inte minst att minska risken för smittspridning. Kommunen har därför valt att fortsätta inriktningen med att öka grundbemanningen i äldreomsorgen och erbjuda flera av våra timvikarier inom äldreomsorgen en allmän visstidsanställning.

Ökad grundbemanning innebär fler visstidsanställda och färre vikarier på våra arbetsplatser. Färre vikarier innebär också att tillfälligt anställda inte rör sig mellan olika arbetsplatser inom och utom kommunen, vilket är ett viktigt led att hindra för smittspridning. Andra fördelar är att vikarier får en tryggare anställning samtidigt som arbetsgrupperna får bättre förutsägbarhet i planeringen av sitt arbete.  

På sikt förväntas det leda till att lägre sjuktal hos vård- och omsorgspersonal, kontinuitet genom att möta färre personer som de redan känner och därmed ökad kvalitét i omsorgen av äldre.  I dessa dagar är det extra viktigt att följa rutiner och skapa struktur på arbetsplatserna – och här ser vi att visstidsanställningen kommer att bli en viktig bidragande del i att förbättra förutsättningarna för en stabil arbetssituation.