Nyheter

Kommunen beskrev coronahanteringen på pressträff

2020-04-28

På förmiddagen den 28 april höll Södertälje kommun en pressträff för att informera om nuläget i kommunen med anledning av spridningen av coronaviruset.

Under konferensen fanns krisledningsnämndens presidium på plats med Boel Godner (S), Tage Gripenstam (C) och Alexander Rosenberg (M). Från tjänstemannasidan deltog stadsdirektör Rickard Sundbom, säkerhetschef och chef för krisledningsstaben Anna Flink samt cheferna för omsorgs-, utbildnings- och miljökontoret. De gav alla en övergripande lägesbild av kommunens arbete med anledning av spridningen av coronaviruset.

– Vi är mitt uppe i smittspridningen. Detta är inte över, men vi har läget under kontroll. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det finns inga undantag för det, sa Boel Godner.

Rickard Sundbom berättade att krisledningsstaben har varit i gång dagligen sedan den 16 mars. Syftet är att ha full kontroll och hålla igång de samhällskritiska verksamheterna.

Dagligen är kommunen i kontakt med representanter från sjukhus, polis, livsmedel och brandkår, enligt Anna Flink.

Media var på plats för att ställa frågor efter presskonferensen.

Kommunens verksamhetschefer som deltog och gav en lägesbild av sina respektive ansvarsområden:

  • Skola och barnomsorg – Monica Sonde, utbildningsdirektör
  • Äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning – Karin Björkryd, omsorgsdirektör
  • Kontroller av restauranger – Helena Götherfors, miljöchef

Presskonferens 2020.04.28

Presskonferens med anledning av coronaviruset

Presskonferensen visas i sin helhet. Den sändes ursprungligen live på Facebook.