Nyheter

Kommunen bjuder in till samråd om finskspråkig undervisning 25 januari

2022-01-18

Utbildningskontoret genomförde under 2021 en utredning av den finskspråkiga undervisningen i Södertälje kommuns grundskolor. Den utredningen är nu klar.

Nu har du som invånare i Södertälje kommun möjlighet att delta på ett öppet samråd för att ställa frågor och komma med synpunkter på utredningen.

Samrådet sker digitalt den 25 januari kl. 17.00. Om du önskar delta behöver du kontakta oss via e-post: utbildningskontoret@sodertalje.se.
Inbjudan till samrådet kommer att skickas ut via e-post när du har anmält intresse.

Utredningen finns att läsa i handlingarna för utbildningsnämndens möte den 27 januari, punkt 13.

Gå till utbildningsnämndens handlingar.

Kunta kutsuu neuvonpitoon suomenkielistä opetusta koskien

Koulutustoimisto on tehnyt vuoden 2021 aikana selvityksen suomenkielisestä opetuksesta Södertäljen kunnan peruskouluissa. Selvitys on nyt valmistunut.

Södertäljen kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua avoimeen neuvonpitoon, jossa voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä selvityksestä. Neuvonpito pidetään digitaalisesti 25. tammikuuta klo 17.00. Jos haluat osallistua neuvonpitoon, niin ilmoittaudu sähköpostitse: utbildningskontoret@sodertalje.se

Selvityksen voit lukea täältä. Kutsu neuvonpitoon lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä.