Nyheter

Kommunen höll en andra pressträff med anledning av coronaviruset

2020-05-06

– Vi ser att smittspridningen avtar i hastighet, men vi kan inte luta oss tillbaka. Vi måste fortfarande hålla socialt avstånd, en god handhygien och hålla oss hemma vid minsta symptom, sa Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S) vid kommunens pressträff med anledning av coronapandemin.

Under pressträffen gav krisledningsnämndens presidium och verksamhetsansvariga för utbildning, äldreomsorg och miljö en lägesbild av kommunens arbete med anledning av spridningen av coronaviruset.

Monica Sonde, utbildningsdirektör berättade att närvaron vid kommunens skolor har förbättrat sig avsevärt. Ett exempel är Fornbackaskolan där siffror från mars visade en frånvaro på 63 procent men som nu sjunkit till 19 procent.

Statistik från äldreomsorgen presenterades också. Ett exempel är att det finns 25 äldre med konstaterad covid-19, och sju avlidna i kommunens äldreboenden. I hemtjänsten har kommunens särskilda corona-team vårdat 35 äldre och ingen har avlidit.

Helena Götherfors, miljöchef nämnde att kommunen fortsätter sina kontroller av restauranger. I handeln inklusive livsmedelsbutiker gäller endast allmänna regler om avstånd och kommunen saknar sanktionsmöjlighet där. Medborgare som upplever trängsel hos olika näringsidkare är ändå välkomna att ringa Kontaktcenter eller livsmedelskontrollen@sodertalje.se.

– Vi vill vara transparenta med vad som händer i vår verksamhet, det är en stor anledning till att vi träffas här idag, sa Boel Godner i anslutning till pressträffen.

Andra som deltog vid pressträffen från krisledningsnämndens presidium förutom Boel Godner, var Tage Gripenstam (C) och Alexander Rosenberg (M). Stadsdirektör Rickard Sundbom var på plats tillsammans med säkerhets- och stabschef Anna Flink.

Presskonferens 2020.05.06

Presskonferens med anledning av coronaviruset

Presskonferensen visas i sin helhet. Den sändes ursprungligen live på Facebook.