Nyheter

Kommunen intensifierar kontroller av festlokaler

2020-12-04

Södertälje kommun kommer att intensifiera tillsynen av festlokaler med fokus på dans under helgen. Kontrollerna är ett led i att minska Södertäljes höga smittspridning och de genomförs i samarbete med polisen.

Smittspridningen i Södertälje visar inga tecken på att avta. Smittspårning visar att covid-19 sprids vid närkontakt såsom dans vid sammankomster och fester. Kommunen tar därför i med ännu fler kontroller för att få ner smittspridningen och få var och en att ta sitt ansvar. Så många festlokaler som möjligt ska nu sättas under lupp.
Förutom kommunens tillståndsenhet, trafikinspektörer och miljöinspektörer ingår även polisen i samarbetet.

Risk för höga vitesbelopp

Kommunen kommer att ta reda på var i kommunen som fester planeras. Polisen följer upp och kontrollerar var man håller dans, varpå miljöinspektörerna kopplas in. De arrangörer som bryter mot restriktioner om att undvika dans riskerar att få förbud mot sin verksamhet med höga vitesbelopp (en avgift som måste betalas om man inte följer beslut om att undvika smittorisk såsom dans).

Inspektörer följer upp tidigare kontroller


De festlokaler som redan blivit kontrollerade kan räkna med uppföljningar, för att säkerställa att tidigare brister åtgärdats. Har man missat det, risker man att få betala de höga vitena. I dagsläget har vitena uppgått till minst 25 000 kronor, men dessa kan höjas om besluten inte respekteras.