Nyheter

Kommunen sparar på dricksvatten

2020-08-20

Vi alla behöver värna om dricksvattnet. På Södertälje kommun gör vi det bland annat genom att vattna våra växter, blommor och träd i parkerna med både regnvatten och Mälarens vatten.

I år har Södertälje kommun kunnat använda regn- och sjövatten i en mycket större utsträckning. Förra hösten började arbetet med att bygga två pumpstationer, en på vardera sidan om kanalen, för att kunna pumpa upp vatten från Mälaren. Dessutom installerades fyra stycken vattentunnor á 5m3 för att samla regnvatten från ett stort förrådstak.

Regnvattentunna

Dag Salomonsen, entreprenadcontroller på enheten Utemiljö, har funderat på olika smarta lösningar för att dels spara på dricksvatten men också för att arbetsmomentet med att fylla bevattningstankarna med vattnet ska fungera på ett bra sätt.

Alla tankar och pumpar har försetts med enhetliga brandslangsmunstycken för att arbetet med att fylla tankarna ska kunna gå så smidigt och snabbt som möjligt.  Det gör att även den största tankbilen endast tar dryga 10 minuter att fylla med Mälarvatten.

Fyller tankbil med mälarvatten

I varma dagarna som dessa ser man kommunens vattentanksförsedda bilar besöka pumparna flera gånger om dagen för att hämta vatten. Nu är det i huvudsak vattning av rabatter, blomsterurnor och träd som står på schemat. Men även Mälarbron (klaffbron) behöver kylas ner när det är värmebölja.

Mälarbron vattnas en varm dag

Vattnet används också till städning av gator och på våren, när det är dags för sandsopning, för att minska dammet som uppstår.

- Det är viktiga insatser för att kunna vara varsamma med vårt värdefulla dricksvatten, säger Dag Salomonsen. Vi arbetar kontinuerlig för att värna om dricksvattnet - det känns fint att kunna bidra och samtidigt också se våra parker blomstra och må bra.

bevattning av rabatter i park

Det här en del av det arbete som ingår i genomförandet av Vatten- och avloppsplanen.

Med små och större insatser kan alla hjälpas åt att spara på dricksvatten:

  • Ha en kanna med vatten i kylen istället för att spola tills vattnet blir kallt
  • Låt inte vattnet rinna när du borstar tänderna, tvättar händerna eller rakar dig
  • Ta en snabb dusch istället för att bada
  • Kör diskmaskin och tvättmaskin välfyllda
  • Handdiska inte under rinnande vatten – använd en balja med vatten istället
  • Laga droppande kranar, rinnande toaletter och ha snålspolande munstycken
  • Samla regnvatten i tunnor för bevattning i trädgården
  • Vattna i trädgården på kvällen
  • Tvätta bilen i en biltvätt där vattnet renas och återanvänds