Kommunens nya kampanj: stöd för barn och föräldrar hela sommaren

 Känner du dig orolig?

”Vi finns här för dig under hela sommarlovet.” Det är budskapet i kommunens nya sommarkampanj Alla barn ser inte fram emot sommarlovet.

Syftet med kampanjen är att barn och vårdnadshavare ska få råd och tips om vad de själva kan göra och var de kan vända sig om de känner oro för sig själv, för sitt barn eller för någon annans barn. Det kan bland annat handla om frågor om våld, alkohol eller droger.

- Vi vill att de som bor i Södertälje ska känna till var man kan vända sig vid oro för sitt barn, säger Johannas Evers Gester, samordnare våld i nära relationer i Södertälje kommun.

Kampanjen går ut i kommunens digitala kanaler och det kommer även sättas upp affischer runt om i Södertälje. Kommunen har även tagit fram två informationssidor på sodertalje.se, en som riktar sig direkt till föräldrar, där kommunen uppmuntrar till att våga prata med sin ungdom om alkohol, droger och våld och en som riktar sig till barn och ungdomar med information om var man kan vända sig när man behöver stöd.

- Efter skolavslutningen finns det många andra verksamheter i kommunen som tar vid; fritidshem, fritidsgårdar, bibliotek, fältassistenter, familjecentral, familjestöd – alla finns tillgängliga under sommaren. Det finns många trygga vuxna att vända sig till, säger Johannas Evers Gester.

 

Läs mer som förälder här!

Läs mer om var barn och unga kan vända sig här!