Nyheter

Kommunikatör i Södertälje kommun utses till årets offentliga kommunikatör 2020

Bilden visar tre personer vid prisutdelningen Megafonen, bland annat Rodolfo Alvarez

2021-10-28

Rodolfo Alvarez, som arbetar som kommunikationsansvarig på kultur- och fritidskontorets stab, får priset Megafonen för den insats som han gjorde för Södertälje sjukhus under brinnande pandemin. Södertälje kommun lånade ut Rodolfo till sjukhuset när deras egna kommunikatörer hade insjuknat i covid-19.

Motiveringen lyder:

”Rodolfo har under sin tid utvecklat främst den externa kommunikationen med fokus på pandemifrågor och fått genomslagskraft i sociala medier. Med sin kommunikation vände han perspektivet och skapade tillit och trygghet för invånare och medarbetare. Med kreativitet och handlingskraft har han dessutom hanterat ett enormt medietryck på ett proffsigt sätt.”

I nomineringstexten lyftes även arbetet med att ge ett verksamhetsperspektiv som tidigare inte synliggjorts lika starkt. 

– Detta pris är bara möjligt tack vare alla inom Södertälje sjukhus och sjukvården generellt. Jag är otroligt hedrad och vill också passa på att tacka för det goda ledarskapet, den kreativa ådran och till det demokratiska uppdraget. Förutsättningarna var rätt, men det var en stor utmaning under första vågen av pandemin. Mitt synsätt om inkluderande och transparent kommunikation visade sig vara ett bra recept för god kriskommunikation, berättar Rodolfo.

Kommunens tillförordnade kommunikationschef Angela Lövgren tycker att det är roligt att Rodolfo uppmärksammas för sin insats på sjukhuset och understryker vikten av det samarbete som skett mellan kommunen och Södertälje sjukhus under hela pandemin. Kommunikation är central i kristider. Rodolfos insats där gjorde verkligen skillnad.

- Att Rodolfo Alvarez kom in som kommunikatör i vår organisation när det var som allra mest kritiskt att kommunikationen fungerade, var avgörande. Han gjorde ett mycket bra jobb i en mycket svår tid. Hans arbete på sjukhusets kommunikationsavdelning är samtidigt ett lysande exempel på ett framgångsrikt samarbete mellan kommun och region i en tid av kris, säger Yvonne Hejdenberg, kommunikationschef på Södertälje sjukhus.

Om priset Megafonen

Publikom som står bakom priset är en mötesplats för innovativa ledare, kommunikatörer och värdeskapande informatörer inom offentlig sektor. Priset Megafonen – årets offentliga kommunikatör - delas ut till den kommunikatör eller representant för en offentlig organisation som särskilt bidragit till goda resultat kring verksamhetens kommunikationsuppdrag. Särskild hänsyn tas till nyskapande kommunikation som givit goda resultat och/eller gott ledarskap inom ramen för uppdraget. Som offentlig kommunikatör räknas den med uppdrag inom stat, kommun, landsting, region eller offentligt ägda bolag och verk.

Läs mer om Megafonen