Nyheter

Kommunkoncernen förbereder förstärkning av äldreomsorgen

omsorgspersonal med en äldre man

2020-05-07

Efter genomförd kompetensinventering visade det sig att många medarbetare inom kommunkoncernen har en bakgrund inom äldreomsorgen. Just nu pågår samtal med chefer och dessa medarbetarna för att se om de kan frigöras från sina ordinarie arbetsuppgifter och stötta äldreomsorgen. Den förstärkta introduktionen ger dessa medarbetare en bra grund inför att de kan komma att arbeta inom äldreomsorgen. När det kan komma att bli aktuellt att gå vidare med att förstärka äldreomsorgen med medarbetare från andra delar av kommunkoncernen avgörs av hur situationen utvecklas.

Varje vecka sker informationsträffar för anställda i kommunkoncernen eller andra kategorier potentiella medarbetare som frivilligt, under en period, vill och kan arbeta inom äldreomsorgen. För att dessa ska känna sig trygga och säkra i yrkesrollen ges en grundläggande introduktion.

Först ges information om vad arbetet inom äldreomsorgen innebär.  De som är intresserade av att börja arbeta i äldreomsorgen går vidare till nästa steg, introduktionen. Under en heldag får man lära sig om bland annat: hygienrutiner, bemötande, kommunikation och samverkan, ergonomi och förflyttningsteknik samt lagarna som styr äldreomsorgen. Deltagarna kommer också få diskutera yrkesrollen och, olika situationer och scenarion som kan uppkomma under arbetet och lära sig hur och när man ska använda skyddsutrustning.

Personer som kan och vill börja arbeta som vikarier och inte är anställda inom kommunkoncernen sedan tidigare, anmäls till Bemanningsservice på bemanningservice eller via e-tjänsten.