Nyheter

Konstaterad fågelinfluensa i Södertälje och länet

2021-04-08

Under mars månad påträffades fågelinfluensa hos två vilda fåglar i Södertälje kommun. Smittade fåglar har även konstaterats i Ekerö kommun och i Nacka kommun. Bakgrunden är ett större utbrott av fågelinfluensa i Sverige och i Europa.

De två smittade vilda fåglarna i Södertälje kommun är två knölsvanar. Fåglarna i Ekerö kommun är två tamfåglar som en del av fåglar som drivs på hobbynivå och den smittade fågeln i Nacka kommun är en berguv.

Utbrottet av fågelinfluensa är det hittills största i Sverige och Europa. Viruset är mycket smittsamt mellan fåglar. Det är därför viktigt att skydda de fåglar man ansvarar för från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar.

Rapportera in sjuka fåglar

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) vill gärna få in rapporter om fynd av sjuka eller döda vilda fåglar för att öka kunskapen om smittläget för fågelinfluensa och andra sjukdomar hos vilda fåglar. Rapportera in fynd av sjuka fåglar på SVA:s webbplats.

Så här skyddar du dina fjäderfän och fåglar

  • Ha goda hygienrutiner.
  • Skydda dina djur från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras avföring.
  • Följ Jordbruksverkets restriktioner för aktuell skyddsnivå. Just nu gäller skyddsnivå 2 i Stockholms län. Mer om skyddsnivå 2 på informationsblad på Jordbruksverkets webbplats (öppnas som pdf i nytt fönster). 
  • Håll dina fjäderfän/fåglar inomhus. I skyddsnivå 2 är detta också ett krav om du säljer ägg eller kött. Om du har hobbyhöns får de gå ut i en rastgård, men då ökar riskerna. Foder och vatten ska då också helst ges inomhus, i annat fall skyddat under tak i rastgården.
  • Var observant på sjukdomssymtom som kan vara fågelinfluensa, såsom ökad dödlighet, minskad äggproduktion, nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit eller törst, blåaktiga missfärgningar i huden. Kontakta i så fall veterinär skyndsamt!

Mer information om fågelinfluensan

Mer aktuell information om smittsamma sjukdomar på länsstyrelsens webbplats

Mer om läget för smittsamma djursjukdomar och fågelinfluensa på jordbruksverket.se 

Mer i broschyren ”Skydda dina fåglar mot fågelinfluensan” på jordbruksverket.se (pdf öppnas i nytt fönster)