Nyheter

Krisberedskapsvecka

Annons från MSB om egen beredskap. Krisberedskapsveckan 26/9-2/10.

2022-09-26

I dag startar Myndigheten för samhällsskydd, MSB:s krisberedskapsvecka, som i år har tema MAT! Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig.

Invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av svensk livsmedelsberedskap. Enligt MSB behöver fler privatpersoner skaffa sig en hemberedskap för en vecka och bland de privatpersoner som har stärkt eller planerar att stärka sin hemberedskap är det vanligast att man bunkrar extra mat.

Mat är en viktig del av hemberedskapen och det syftar till att du ska kunna klara dig utan samhällets hjälp i en vecka. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.