Nyheter

Krisledningsnämnden aktiverad med anledning av coronaviruset

2020-03-16

Högsta politiska ledningen i Södertälje kommun behöver vara uppdaterade kring coronaviruset, för att eventuellt kunna fatta snabba beslut. Måndagen den 16 mars kallade kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) samman krisledningsnämnden, som består av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare.

För att hantera en extremt besvärlig situation som inträffar i kommunen finns särskilt utarbetade besluts- och informationsåtgärder. Spridningen av coronaviruset är en extraordinär händelse, och med anledning av det har kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) aktiverat kommunens krisledningsnämnd. Det är kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare som ingår i krisledningsnämnden.

Klockan 18:00 den 16 mars höll Boel Godner och stadsdirektör Rickard Sundbom en presskonferens i Stadshuset där de presenterade åtgärder som kommunen vidtar för att bidra till minskad spridning av coronaviruset.

Boel Godner förklarade bland annat att det kommer att gå ut mer information på flera språk.

- Vi kommer gå ut med mer information i våra kanaler, bland annat om hur man som invånare kan bidra till att hindra smittspridningen av coronaviruset. Vi kommer att sprida information på de stora språken i Södertälje. Vi kommer även se till att kyrkorna får den här informationen. Det finns redan idag bra information bland annat på kommunens webbplats, men vi kommer att öka mängden information på olika språk.

Andra åtgärder som vidtas:

  • En krisledningsstab har aktiverats internt för samordning mellan verksamheterna inom kommunkoncernen.

  • Medarbetare i kommunkoncernen som har ett arbete där det är möjligt att jobba hemma ska stämma av det med sin närmaste chef om det fungerar för verksamheten att personen arbetar på distans. Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens uppmaning om att de som kan arbeta hemma att ska göra det under en tid, särskilt i Stockholmsregionen.
  • Man ser över tekniska lösningar för att såväl medarbetare som politiker vid behov ska kunna delta på viktiga möten via Skype/videolänk.