Nyheter

Krisledningsstaben är reaktiverad

Fotografi av kommunvapnet på Stadshuset i  Södertälje

2020-10-21

I går återaktiverades krisledningsstaben med anledning av att kommunkoncernen gör ett omtag kring hur vi tillsammans fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer under coronapandemin. Fokus ligger särskilt på att möjliggöra distansarbete och att minska belastningen i kollektivtrafiken.

Syftet med omtaget är att minska smittspridningen i samhället genom att fortsätta hålla avstånd och följa rekommendationer under en period där vi får signaler om att det är fler medarbetare på plats på sin arbetsplats. Vi bör endast göra nödvändiga resor med kollektivtrafiken och undvika rusningstid om det går. Kan medarbetare i kommunkoncernen ta sig till jobbet med andra färdmedel bör man göra det, med fördel genom att gå eller cykla.

Det personliga ansvaret för att följa rekommendationerna är stort:

  • stanna hemma om du är sjuk
  • håll avståndet
  • tvätta händerna
  • om möjligt, arbeta på distans och undvik kollektivtrafik.