Nyheter

kunskapsdag om dricksvatten

Vattenkran fyller glas med vatten

2020-03-12

Tisdagen den 10 mars bjöd Södertälje kommun och företaget Ecoloop in till en välbesökt kunskapsdag om dricksvatten. Syftet med kunskapsdagen var att, utöver att dela kunskap, belysa roller och utmaningar kring grundvatten, med särskilt fokus på dricksvatten.

Bland de medverkande fanns myndigheter och nationella experter som på olika vis hanterar frågor med koppling till grundvatten. Kunskapsdagen var en del i ett bidragsfinansierat projekt som kommunen driver med syfte att utveckla det strategiska arbetet och kunskapsunderlaget om enskilt grundvatten i kommunal planering och beslutsfattande. Den förstudie som tas fram i projektet beräknas klar i oktober 2020 och kommunen har fått bidrag för projektet från Länsstyrelsen Stockholms län.

Kommunen har olika ansvarsområden för dricksvatten utifrån miljöbalken, plan -och bygglagen, lagen om allmänna vattentjänster och livsmedelstillsynen och behöver arbeta förvaltningsövergripande för att samla in och bygga upp kunskap om enskilt dricksvatten.

  • Kommunen vill kunna bedriva en hållbar VA-planering i befintlig bebyggelse
  • Kommunen vill veta vilka andra vattenanvändare det finns som inte är boende
  • Kommunen vill kunna bedöma var det är lämpligt med mer bebyggelse på landsbygden
  • Kommunen vill uppfylla de krav från vattenmyndigheten som åligger oss