Laminator säljes

Laminator säljes

Laminator säljes i text samt bild på laminator Trident 66

Södertälje kommuns verksamhet inom Komtryck är under avveckling och därför avyttras nu en laminator, Trident 66, för 15 000 kr.

Laminator Trident 66 kan laminera större än A2-format och avyttras tillsammans med förbrukningsvara (laminatorplast).

Betalning sker mot utställd faktura och leverans först efter mottagen betalning. Ingen moms.

För mer information om laminator Trident 66 kontakta stadsjurist Jannicke Patricny, jannicke.patricny@sodertalje.se

Regler för avyttring av inventarier

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har fattat beslut om regler för avyttring av inventarier. Beroende på försäljningsvärde och motpart gäller olika tillvägagångssätt. Försäljning ska i första hand ske till annan verksamhet i kommunen. Extern försäljning får endast ske om det inte finns behov av inventarierna/utrustningen inom kommunen.

Då inget intresse visats för laminator Trident 66 internt, avyttras den nu externt.