Nyheter

Kommunen har tagit fram nya avfallsföreskrifter

2023-06-26

Ett förslag till kommunens nya avfallsföreskrifter har tagits fram. Nu har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter. 

Avfallsföreskrifterna reglerar hur avfallshämtningen är organiserad och vilka krav som ställs på fastighetsägaren när det gäller sortering, hämtställen med mera. Tillsammans med avfallsplanen utgör detta kommunens renhållningsordning. 

Under tiden 26 juni – 20 augusti 2023 finns förslag till nya avfallsföreskrifter på olika sätt tillgängligt för att du som invånare eller har en verksamhet i kommunen ska kunna komma med synpunkter.

Läs mer och ta del av avfallsföreskrifterna här.