Nyheter

Lärare och elever belönades under digital ceremoni

2021-05-26

Under onsdagen delades utbildningsnämndens utmärkelser ut till lärare, lärarlag och till elever i åk 9 som utmärkt sig särskilt under året.

Det är fjärde gången som utmärkelser delas ut till lärare som tydligt förbättrat kvaliteten i undervisningen och som aktivt arbetat för skolans eller förskolans uppdrag. Denna gång livesändes utmärkelseutdelningen via kommunens facebooksida.

–  Förra året fick vi ställa in på grund av pandemin, men i år ställde vi om och bjöd in alla pristagare och prisutdelare via Teams eftersom vi inte kunde bjuda in alla till stadshuset. Det är fantastiskt att se att lärare, elever och förskolans pedagoger lyckats arbeta så målmedvetet och framgångsrikt trots pandemin, säger Johan Abrahamsson, tf utbildningsdirektör.

Utmärkelserna till niondeklassarna delades ut av utbildningsnämndens ordförande Elof Hansjons (S) som konstaterade:

- Det känns stort och högtidligt att få belöna några fantastiska elever för deras ansträngningar!

Blommor och checkar hade budats ut till skolorna och dessa delade rektorerna ut under ceremonin.

Se utmärkelseutdelningen här.

Vinnarna av årets utmärkelser

Kategori lärare:


Grusåsens förskola, Brunnsäng/Grusåsens förskoleområde
Åsa Näslund
• “Förskolans journaler – ett stödmaterial”, en film som tydliggör förskolans journalarbete
• Kopplat ihop lekvärldar, litteratur och estetiska uttryckssätt till journalerna
Barnen blir stöttade utifrån sina kompetenser och förutsättningar
samt enskilda behov

Lina/Enhörna förskoleområde, Kaxbergs förskola avd Nyckelpigan
Mirjam Lindberg och Jennifer Darwich
• Från barnskötare till förskollärare har lett dem till en ledarskapskompetens
som kännetecknas av ett modigt och respektfullt bemötande
• Barnen får lyckas genom projekt som är levande och tar nya spår
utifrån barnens nyfikenhetsfrågor
• Anpassar sin undervisning för att på bästa sätt arbeta vidare med sitt projekt
och kopplar ihop det med forskningsarbetet digitaktik


Blombacka förskola, Centrum/Blombacka förskoleområde
Therese Lönnhammar
• Leder såväl barn som enskilda personer utifrån deras proximala utvecklingszon
• Att leka mera på djupet, stanna kvar längre i leken, få fantisera och förundras
tillsammans, är tydliga verktyg i undervisningen
• Alla barn är inkluderade och ges möjlighet att lyckas


Stålhamraskolan (KÖSU)
Jan Svensson och Turkan Akan
• Skapat relation, tillit och trygghet
• Utskolning till att bli elev i klass på heltid som mål
• Lågaffektivt förhållningssätt är ett viktigt stöd för eleverna i gruppen under hela arbetsdagen

Ronnaskolan F-3
Åsa Andersson
• Skicklig lärare med tydligt och varmt ledarskap i klassrummet.
• Med en strukturerad, tydlig och varierad undervisning når hon alla elever
• Generös med sina kunskaper, coachar och stöttar såväl nya som mer
erfarna kollegor

Eneskolan matematik
Åsa Oskarsson och Catrin Andersson
• Gått från summativbedömning till formativbedömning med differentierad undervisning
• Förstärker undervisning med kompensatoriska verktyg utifrån gruppernas olika behov
• Ett klassrum med aktiviteter som alla kan delta i. Material och grupperingar samt metoder
så att alla elever kan delta och lära sig.


Morabergs studiecentrum
Lena Agopian
• Inte bara kompetent, är även engagerad
• Kunskap om att undervisa illitterata elever
• Stödjer, stöttar och förenklar med hjälp av digitala verktyg

Kategori arbetsgrupp:

Hovsjö förskola, avd Diamanten Tveta förskoleområde
Mia Koistinen, Maria Salberg och Norma Shabo
• EPA som metod för att få tag på barnens tankar och deras berättande
• Har använt sig av fördjupning till leken med hjälp av kapitelboken ”Handbok för superhjältar”
och dialogisk läsning samt reflektioner och problematisering av innehållet
• Projekterandet har lett till normkritiska diskussioner som; ”vem är det som gömmer sig under Spindelmannens dräkt?” ”Superhjältar har mask, hur vet vi då om det är en kille eller tjej?”


Vallaskolans rast- och fritidsverksamhet
Jesper Serrander, Sumar Kolli,
Jahmeel Ejdeskog Salmon och Elias Lasso
• Lärarna möter glada elever som skrattat och rört sig på rasten
• Koncentration och fokus på lärande ökar för alla elever, men framför
allt för dem som har det svårast i skolan
• Inkludering, studiero, ökat fokus på lärande och förbättrade studieresultat

Ämneslaget i svenska på Täljegymnasiet
Sofia Selmelius Mellberg, Heloise Lindquist,
Maria Christoffersson, Maria Destici och Lars Fidler
• Ger eleverna förutsättningar att lyckas i alla ämnen
• Elevernas språkanvändning utmanas och de får god träning i att hantera olika typer av texter vad gäller skrivande, läsande samt analys av texter
• Tack vare ämneslagets fina samarbete säkerställs likvärdig bedömning i ämnet sve/sva

Kategori elev:
Ronnaskolan, Nova Pettersson
• Utvecklats mycket socialt och kunskapsmässigt
• Fantastisk förmåga att bygga relationer med både kompisar och lärare
• Gått från klarhet till klarhet tack vare sitt målmedvetna fokus och inställning

Pershagenskolan, Lukas Masus
• Motorn i att engagera och väcka intresse hos klasskompisar när det gäller
matematikinlärning
• Kommit till final i mattematiktävling bland många andra deltagare
• Har en ambitiös inställning till att vara hjälpsam och artig mot alla vilket bidrar till bra stämning på klassnivå och skolnivå

Wasaskolan, Anna Merry Khammo
• Har utvecklats under åren, presterat och anammat det svenska språket
• Stark vilja och engagemang till att vilja utvecklas och lära sig
• Hon är ständigt nyfiken och tar till sig all kunskap samt kritik

Soldalaskolan, Jhonny Ahlin
• Hög studiemotivation och siktar målmedvetet mot hög måluppfyllelse
• En god kamrat
• Har förbättrat och utvecklat sina egna förmågor och andra elevers prestationer och resultat


Eneskolan, Lova Blomberg
• Nya insikter och strategier
• Nu med tydliga mål
• Från vilsen tonåring till driven ung kvinna


Brunnsängsskolan, Leonard Höög
• Har en inre styrka och medmänsklighet, är målmedveten, envis och principfast
• Smart, trevlig och omtyckt
• Har utvecklats både socialt och kunskapsmässigt

 

Utmärkelsen

Lärare och förskollärare får 20 000 kronor. I ett tvålärarskap delar två personer på summan. Grupper får 40 000 kr att dela på. Eleverna får 2000 kronor.

Se hela utmärkelseutdelningen här!