Nyheter

Leverantörsreskontra som öppna data

2021-11-17

Sedan oktober månad publicerar Södertälje kommun sin leverantörsreskontra (fakturor) som öppna data. Detta innebär att medborgare och andra intresserade kan ta del av information om kommunens fakturor.

Det är enbart metadata om fakturorna publiceras, inte faktiska fakturabilder och publiceringen sker i enlighet med nationell specifikation.

Det betyder exempelvis att media och medborgare lättare kan ta del av informationen om Södertäljes fakturor, till exempel hur mycket fakturor kommunen har betalat en viss leverantör under en viss tid och tillgång till fakturanummer med mera.

Fakturor med känsliga uppgifter såsom enskilda firmor där organisationsnummer är personnummer eller socialtjänstens fakturor innehållandes personnummer med mera gallras bort eller maskeras. Den som vill se hela fakturabilden begär ut den som offentlig handling genom att kontakta kommunen, normal sekretessprövning sker. Under november månad lanseras även en e-tjänst som ska förenkla denna begäran.

Effekten av publiceringen blir bland annat att kvaliteten på inkomna förfrågningar blir högre och kostnader/arbetstid för utlämning av uppgifter blir lägre. Utöver det ökar tillgängligheten och transparensen gentemot våra medborgare.
Stora delar av publiceringen sker automatiserat genom att kommunensintegrationstjänst hämtar rådata som lämnats av ekonomisystemet, formaterar den enligt den specifikation för leverantörsreskontra, maskar personuppgifter och uppgifter som kan vara belagda med sekretess samt publicerar data i Södertäljes katalog för öppna data. Uppgifterna uppdateras en gång i månaden

Vi gör detta som en del i pågående arbete med effektivisering och digitalisering där tillgänglighet och effektivitet är två av de fyra utpekade strategiska utvecklingsområden inom digitalisering.

Se kommunens öppna data kring leveranskontra här

 

För mer information kontakta:

Anneli.Lehtinen@sodertalje.se

Redovisningschef

 

anthony.mccarrick@sodertalje.se

Digitaliseringsstrateg