Nyheter

Lyckad satsning på nytt behandlingsprogram för våldsutövare

2021-07-22

Kommunens relationsvåldscenter har deltagit i ett pilotprojekt där man prövat ett nytt behandlingsprogram för våldsutövare, Predov. – De klienter som genomgått programmet har tyckt att det varit väldigt bra och vi kommer att fortsätta i höst, berättar Pernilla Gullerström, behandlare på relationsvåldscenter.

Predov är ett nytt modernt behandlingsprogram för klienter som har använt våld mot närstående personer. Det främsta syftet med programmet är att få stopp på våldet, dvs. att de klienter som deltar i och fullföljer programmet inte ska återfalla i nytt våld. Predov har tagits fram i Kriminalvården tillsammans med externa samarbetspartners. Det riktar sig till alla nära relationer, inte bara partnervåld.

– Predov är tidskrävande för behandlare särskilt när man kör som pilot, för man ska videofilma och en del handledning och mycket förberedelse behövs. Men vi upplever att det är värt det, säger Pernilla Gullerström.

Predov består av 25 timmar behandlingstid tillsammans med en programledare, som är särskilt utbildad i och som får handledning i metoden. Relationsvåldscenters behandlare fick sin utbildning i februari 2020. Mellan mötena arbetar klienten på egen hand med uppgifter utifrån en särskild arbetsbok.

Läs mer om behandlingsprogrammet: Informationsfolder Predov 2021.pdf 

”Stefan” använde våld i nära relation – har deltagit i nytt pilotprojekt (Lyssna på inslaget från P4)

Utsätter du andra för våld? Vill du prova ett behandlingsprogram? Kontakta relationsvåldscenter.