Nyheter

Majoriteten presenterade sitt budgetförslag vid pressträff

den politiska majoriteten vid presskonferens

2021-10-29

I går den 28 oktober bjöd den politiska majoriteten (S, KD, C och MP) in till pressträff i Stadshuset. Syftet var att presentera sitt förslag till mål och budget för 2022–2024 under rubriken För ett tryggare och ett mer hållbart Södertälje.

Förslaget säger:

”I oroliga tider är det mer viktigt än någonsin tidigare med stabilitet. Ett stabilt politiskt styre, med en stabil ekonomi och med tydliga och klara planer för framtiden är en förutsättning för att kunna möta svårigheter, oavsett om de är på global eller lokal skala. Det är så vi ser till att Södertälje är på rätt väg.

Vi lägger fram en budget med ett bra överskott som ger oss ett handlingsutrymme. Ordning och reda har präglat vårt arbete och kommer att fortsätta göra det. Så vill vi bidra till ett tryggare Södertälje med en långsiktig hållbarhet – såväl social som ekologisk och ekonomisk."

Det generella effektiviseringskravet är 1 procent. Skolan, äldreomsorgen och LSS fråntas detta.

Majoritetens gemensamma prioriteringar:

  • Barn och ungas uppväxt
  • Värdigt åldrande
  • Trygghet och säkerhet
  • Attraktiv kommun för boende och näringsliv
  • Kraftfullt klimat- och miljöarbete

Den 29 november tar kommunfullmäktige beslut om mål och budget för åren 2022–2024. Fredagen den 29 oktober behandlades budgeten på kommunstyrelsen. Oppositionspartierna har möjlighet att lämna egna förslag till mål och budget.

När budgeten beslutas kommer handlingar att läggas upp på sodertalje.se

I sammanträdeshandlingarna för kommunstyrelsens möte 29 oktober kan du ta del av majoritetens förslag till mål och budget.