Nyheter

Maktskifte i Södertälje 2023–2026

2022-09-22

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i Södertälje har enats om att bilda en ny koalition för att leda Södertälje framåt. Partierna kommer att samverka som Södertäljealliansen med stöd av Sverigedemokraterna och Realistpartiet.

Med stöd av Sverigedemokraterna och Realistpartiet samlar Södertäljealliansen 34 av kommunfullmäktiges 65 mandat, vilket innebär att det finns underlag för att bilda en majoritet.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober avgår nuvarande kommunfullmäktige och det nya kommunfullmäktige, som bygger på valresultatet från valet 2022, tillträder. I samband med detta kommer kommunfullmäktige även att utse en ny ordförande, första vice ordförande och andre vice ordförande