Nyheter

Mål och budget 2019-2021

2019-02-01

Nu kan du läsa hur Södertälje kommun ska fördela skattepengar, intäkter och statsbidrag för perioden 2019-2021. Södertälje kommuns mål och budget fastställdes i slutet av 2018.

Arbetet med mål och budget

Varje år tar kommunen fram en budget som visar hur våra pengar ska fördelas. Vi sätter upp mål för att bli bättre och göra rätt saker. Här kan du titta närmare på hur arbetet med mål och budget går till. 

Målen styr kommunens verksamhet

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument. Det innehåller inriktningsmål, uppdrag, politisk plattform och budget för hela organisationen. Det gäller för 2019 och innehåller en plan för 2020-2021. I Mål och budget kan du läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med. 

Styrdokument 

Mål och budget kompletteras av andra styrdokument som vägleder och konkretiserar hur arbetet i Södertälje kommun ska gå till. Dokumenten finns samlade på en egen sida för styrande dokument.