Nyheter

Marens mark ska undersökas

2020-03-30

Denna vecka fortsätter markundersökningarna på land runt inre Maren. Nu kommer man att gräva provgropar, vilket kan innebära minskad framkomlighet på vissa ställen.

Markundersökningarna genomförs för att titta på förutsättningarna för att bygga om både Marenplan och kajerna runt om, ett arbete som startade tidigare i vår. Provgroparna som grävs under tisdag 31/3 och onsdag 1/4, kan medföra begränsad framkomlighet på gång- och cykelvägarna på den västra sidan om inre Maren. 

Syftet med provgropsundersökningarna är att fastställa kajernas utformning och kondition.

Senare i vår kommer det även att genomföras grundundersökningar i vattnet.

Det är Peab som gör provgropar.

Läs mer om planerna för Marenområdet