Nyheter

Marinen genomför nationell övning i maj

2020-05-07

Den 11 – 21 maj 2020 kommer marinen genomföra övningen SWENEX 20 (Swedish Naval Exercise) i områden kring Göteborg och södra Bohuslän, Hanöbukten, södra Östersjön och Stockholms skärgård ner till Bråviken. Det är en nationell övning med omkring 2000 deltagare från marinens samtliga förbund.

Omkring 15 större fartyg, ett 80-tal mindre båtar, tung och lätt helikopter samt flyg ingår i övningen. Syftet är främst att öva den marintaktiska ledningen bland annat genom sjöfartskydds- och kustförsvarsoperationer.

Övningen genomförs under en period när Sverige är starkt påverkat av corona-pandemin och därför har planeringen skett med yttersta hänsyn till rådande läge. Alla moment måste kunna genomföras utan att riskera att belasta någon del av den allmänna sjukvården.

Då örlogsfartyg och mindre båtar kommer att röra sig kustnära och inomskärs och kan orsaka större svall än normalt i övningsområdena, uppmanas båtägare att förtöja och ankra fritidsbåtar ordentligt.

Läs mer på Försvarsmaktens sida för båtfolk