Nyheter

Medarbetarnas insatser har gjort skillnad

En byggnad med snö på taket och på gårdsplanen. Träd och buskar har snö på sina grenar.

2021-02-26

Insatserna för att förhindra smittspridning till sköra äldre från medarbetarnas sida har gjort skillnad.Medarbetarnas arbete med att upprätthålla smittskyddet har ofta inneburit personliga uppoffringar och tar sig många uttryck. Tallhöjdens vård- och omsorgsboende är ett exempel på hur medarbetarna tagit ansvar.

Under pandemin har alla äldreboenden infört samma åtgärder för att stoppa smittan. I de fall smittan trots vidtagna åtgärder tagit sig in på ett särskilt boende har antalet fall ökat en tid innan man lyckats isolera smittan och förhindrat vidare smittspridning. Tallhöjdens vård- och omsorgboende har ännu inte haft ett enda fall av Covid-19 sedan pandemin bröt ut. Nu har de flesta boende på Tallhöjden fått vaccinationsdos två och många medarbetare har tagit sin första dos vaccin och är på gång med nummer två. Vi bad Linda Andersson, resultatenhetschef på Tallhöjden berätta hur man har arbetat.

Stort personlig ansvar och engagemang har gjort skillnad

”Framgången beror först och främst på medarbetarna som gjort ett fantastiskt arbete under pandemin och alla tagit ett stort personligt ansvar för att följa rekommendationer och åtgärder. Utifrån det har man lokalt på boendet har jobbat utifrån tydliga rutiner och regler redan från början av pandemin.  Alla medarbetare har känt ett stort engagemang att det här ska vi ta oss igenom och alla tar sitt ansvar.

När jag började i höstas som ny resultatenhetschef på Tallhöjden fanns redan väl inarbetade rutiner. Den tidigare ledningen hade redan tagit mycket stort ansvar och arbetat strukturerat och tydligt för att minimera risker för att smitta tog sin in på boendet.”

Medarbetarna

” Ett stort individuellt ansvar har vilat på dem vilket de tagit med bravur. De har varit hemma vid minsta symtom och följt de rutiner vi haft. Medarbetaren har minimerat sina sociala kontakter, undvikit trängsel och avstått från fester och dylikt. Vi har medarbetare som promenerar till arbetet istället för att åka kollektivt. Medarbetarna har använt skyddsutrustning enligt rutin. Ingen har ifrågasatt skyddsutrustningen trots att det förstås är ansträngande att arbeta med visir och munskydd hela arbetspassen.”

De anhöriga

”Anhöriga har till större delen respekterat våra rutiner med exempelvis besöksförbudet. När de sedan haft möjlighet att åter få besöka oss igen så har den skyddsutrustning vi tillhandahållit använts. Vi är mycket tacksamma för deras förståelse och att de respekterat besöksförbudet trots att det givetvis varit svårt även för dem.” 

Vidtagna åtgärder

”Hygienutbildningen som utförts av Hälso- och sjukvårdsenheten på omsorgskontoret har varit mycket bra. Medarbetaren har också gjort de webbutbildningar som har funnits. För att minimera antalet vikarier så anställdes extra vikarier över hela sommaren. Detta har gjort att vi begränsade antalet medarbetare som brukare träffat. Vi har också minimerat antalet möten, det har varit möten under hela året men dessa har minimerats i antal personer och varit bostadsgruppsvis exempelvis APT. Vi har även tagit bort alla besök som har kunnat vänta. Exempelvis som frisör, ej akuta sjukhusbesök och så vidare.”

Besöksförbudet

”Besöksförbudet har fungerat bra. Vi fick besökstält vilket varit uppskattat genom att anhöriga kunnat träffa sina nära och kära men på ett säkert sätt.”

Avslutningsvis

”Då Tallhöjden är ett äldreboende så har vi naturligtvis en del inflyttningar på vårt boende och i och med det så har vi kanske haft en del tur att vi inte fått in någon smitta i samband med detta. Den delen kan annars vara svår att påverka. Men den andra delen som gäller att följa rutiner, ansvar från medarbetare, stödet från gruppcheferna och så vidare, den delen man kan påverka själv. Just den delen upplever jag har fungerat så bra här på Tallhöjden.”