Nyheter

Modersmålslärare ska stötta i grundskolan och grundsärskolan

2020-04-21

Modersmålslärarna i Södertälje ska nu stötta undervisningen i kommunala grundskolor och grundsärskolan. Detta innebär att modersmålsundervisningen tar en paus för alla utom åk 9. Beslutet gäller terminen ut om inte situationen förbättras kraftigt.

Beslutet har fattats av utbildningsnämndens ordförande Elof Hansjons (S) och utbildningsdirektör Monica Sonde. Anledningen är att personalsituationen på Södertäljes kommunala grundskolor är mycket ansträngd. Sjukfrånvaron är hög bland personalen och sannolikheten för att det fortsätter så under vårterminen är stor.

Skolorna har sedan i mars löst frånvaron genom att vikariera för varandra inom skolan, slå ihop klasser och ibland hålla två lektioner samtidigt.

- I detta extrema läge blir modersmålslärarna en mycket viktig resurs för grundskolorna i Södertälje. De är lärare och känner många elever och personal, de kan skolornas rutiner och digitala stödsystem, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör

På modersmålsenheten tycker man att det är tråkigt att behöva ställa in undervisningen i modersmål.

- Samtidigt är det självklart att vi ska hjälpa till i arbetet med att säkerställa att alla skolor kan hållas öppna hela vårterminen. Vi ser fram emot att kunna starta modersmålsundervisningen igen och träffa alla eleverna vid höstterminens start, säger Anna Gannå, verksamhetschef på resurscentrum