Nyheter

Modersmålsundervisningen i Södertälje är Årets bokväckare 2021

2021-10-19

Kulturrådet korar lärarna och eleverna inom modersmålsundervisningen i Södertälje till årets bokväckare 2021! I motiveringen skriver Kulturrådet att de med stort engagemang och inspirerande idérikedom funnit vägar att sprida språk- och läslust på många olika språk.

– Det var en stor överraskning! Vi anmälde oss för att det verkade intressant för eleverna, och lärarna blev väldigt engagerade i arbetet, säger Mary-Anne Eliasson, enhetschef på modersmålsenheten på utbildningskontoret.

Inom modersmålsundervisningen i Södertälje satsar man på skönlitteraturen. Alla elever är med och väcker böcker, på sina språk. Här finns över hundra modersmålslärare som undervisar på 43 olika språk, och väldigt många lässugna elever.

Väck boken
Väck boken är Kulturrådets läsfrämjande utmaning för lärare, bibliotekarier, barn och ungdomar. Med Väck boken vill Kulturrådet uppmuntra till lustfylld läsning i skolan, på bibliotek och i vardagen. Det är både ett inspirationsmaterial och en tävling i läsfrämjande, som riktar sig till elever från förskolan upp till gymnasiet. Varje år koras en deltagande grupp till ”Årets bokväckare”. I juryn finns representanter från Kulturrådets enheter för litteratur och bibliotek samt kommunikation.

– Det var vår förstelärare Catharina Stichini som kom med idén att anmäla oss till Väck boken. Vi tyckte det var roligt att kunna lyfta kvaliteten i vår undervisning genom olika läsövningar, lekar och bokbingo, säger Mary-Anne Eliasson.

Många tips på övningar kom från Kulturrådet. Andra hittade lärarna på tillsammans.

– Bland annat fick eleverna samla klistermärken i form av fjärilar. För varje bok som eleverna läst fick de en fjäril som de kunde klistra in i en bok, berättar Mary-Anne Eliasson.

Den 29 oktober blir det diplomdelning och stafettuppläsning på Södertälje stadsbibliotek. Elever och lärare från Södertälje modersmålsundervisning finns på plats och firas.

Läs mer
Reportage om Årets bokväckare 2021: Modersmålsundervisningen i Södertälje