Nyheter

Myndigheter blir skyldiga rapportera felaktig folkbokföring

2021-06-18

Myndigheternas underrättelseskyldighet till Skatteverket vid upptäckt av felaktig folkbokföring utökas nu. Från den 18 juni råder underrättelseskyldighet för myndigheter som upptäcker felaktig folkbokföring. Underrättelseskyldigheten gäller bland annat alla kommunala myndigheter och verksamheter.

Att myndigheter informerar Skatteverket när de upptäcker möjliga fel i folkbokföringen ligger i både den enskilda medborgarens och hela samhällets intresse. Uppgifterna i folkbokföringsdatabasen administreras av Skatteverket och är till för att planera hela samhällets offentliga behov. Uppgifterna ligger till grund för bland annat utbetalningar från välfärdssystemen, befolkningsstatistik, samhällsplanering och forskning. Därför är det mycket viktigt att uppgifterna i folkbokföringen är riktiga. Underrättelseskyldigheten omfattar, med få undantag, alla myndigheter. Med myndigheter avses statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Bestämmelsen om underrättelseskyldighet återfinns i 32 c § folkbokföringslagen. Läs mer på Skattemyndighetens webbplats.