Nyheter

Nio ansökningar om bidrag för aktiviteter inför höstens val

2022-03-16

Föreläsningar och informationsmöten om demokrati, träffar mellan politiker och medborgare, evenemang med syfte att folkbilda om demokrati. Det är några av aktiviteterna som föreslås i de olika ansökningarna.

Satsningen på föreningsstödet ingår i Södertälje kommuns åtgärdsplan för att främja valdeltagandet 2022. Den 2 februari-4 mars kunde föreningar och studieförbund ansöka. Totalt 300 000 kronor ska fördelas. En förening/ett studieförbund kan inte beviljas hela summan. Föreningen/studieförbundet måste vara partipolitisk obunden och aktiviteterna partipolitiskt neutrala.

Här är föreningarna/studieförbunden som har ansökt om bidrag för att arrangera aktiviteter:

 • ABF Södertälje-Nykvarn
 • Assyriska Föreningen i Södertälje
 • Jazire familjeförening
 • Läsfrämjarinstitutet
 • Miljö och Ekologi förening i Sverige
 • Pensionärernas kulturförening
 • Serbiska kulturföreningen
 • Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län
 • Syrianska Fotboll Club

Bidrag får användas till att:

 • sprida information om valet 2022
 • motivera personer att rösta
 • genomföra aktiviteter/skapa samhällsengagemang som ökar intresset att rösta

Kommunens prioriteringar när det gäller målgrupper som nås genom aktiviteten/aktiviteterna:

 • medborgare 18–49 år (förstagångsväljare baserat på ålder finns här)
 • utrikesfödda
 • personer med funktionsnedsättning
 • medborgare i områden/valdistrikt i kommunen med lägst valdeltagande i tidigare val: Ronna, Hovsjö, Geneta och Fornhöjden

Nu pågår arbetet med att gå igenom ansökningarna, i slutet av mars/början av april fattar kommunen beslut om vilka föreningar/studieförbund som beviljas föreningsstödet. Information om det kommer att publiceras på valwebben: www.sodertalje.se/val2022

Mer information