Nyheter

Fler elever når behörighet till gymnasiet

Tre tjejer sitter vid ett bord.

2023-06-20

Det preliminära resultatet för behörighet till gymnasiet för elever i årskurs 9 är här och det pekar mot att bli en höjning och det näst bästa som någonsin uppmätts. Ett mycket glädjande besked som avslutar läsåret.

Hela 85 procent av eleverna i Södertäljes kommunala skolor når behörighet till gymnasiet jämfört med förra årets 81,2 procent, en ökning på 3,8 procentenheter sen 2022. 

 

Jenny Stanser, verksamhetschef för Södertäljes grundskolor menar att en anledning till att resultatet har ökat är att Södertäljes rektorer det senaste året stärkt det undervisningsnära ledarskapet - vilket påverkat undervisningen och gett förbättrade resultat. Även lärarnas gedigna arbete med kvalité i undervisningen har legat till god grund för elevernas förbättrade studieresultat.

 

-          Jag är oerhört stolt över det arbete som har gjorts under lång tid i våra grundskolor.

Lärarna har under ett utmanande år klarat av att fokusera på undervisningen och gett våra elever både stöd och utmaning i lärandet, säger Jenny Stanser.

 

Den kollegiala satsningen på gemensam kompetensutveckling för lärarna kring den nya läroplanen och de nya allmänna råden kring betyg och bedömning har också gett resultat.

 

-          Vi kan se att årets betyg stämmer bättre överens med de nationella provens resultat än föregående år. Det gör att jag känner att vi kan lita på att betygen håller och att vi kommer att skicka våra elever till gymnasiet med goda kunskaper i bagaget säger Jenny.

 

Mer besked framöver

Resultaten ska nu analyseras utifrån elevgrupper och på skolnivå. Det slutgiltiga resultatet där även niondeklassarnas meritvärde ingår kommer till höstterminen, då släpps också en fördjupad rapport till utbildningsnämnden. Det ser dock ut som att även meritvärdet kommer att bli runt 222 poäng vilket blir det högsta meritvärdet som hittills uppnåtts.

 

En stor andel av Södertäljes niondeklassare som just gått på ett välförtjänt sommarlov kan därmed känna sig nöjda med sina studieresultat och se fram emot fortsatta studier i slutet av augusti.

 

Fakta

·       Grundläggande gymnasiebehörighet innebär att du uppnått som lägst betyget E i samtliga kärnämnen samt ytterligare fem ämnen.

·       Meritvärdet är summan av dina 16 eller 17 bästa betyg från högstadiet, där betygen räknas om till siffror. Ditt meritvärde kan ge dig en fingervisning av hur du ligger till i ansökan till olika gymnasieskolor. Det högsta meritvärdet är 340 poäng vilket betyder att man har A i samtliga ämnen.