Nyheter

Niornas slutbetyg åter på 2018 års toppnivå

tre elever runt skolböcker på en bänk

2021-06-16

Nu har de preliminära resultaten för årskurs 9 i Södertäljes kommunala grundskolor sammanställts. Meritvärdet – 221 poäng – är på samma nivå som toppnoteringen från 2018.

– Meritvärdet på 221 poäng är mycket bra. Vi är både stolta och glada då det är en tydlig förbättring från förra årets meritvärde på 215, säger Johan Abrahamsson, tillförordnad utbildningsdirektör i Södertälje kommun.

Resultaten är betydligt bättre än för år 2015 då meritvärdet låg på 197.

Meritvärdet är det man utgår ifrån för att komma in på ett visst gymnasieprogram.

Elevernas behörighet till gymnasieskolan ligger på 80 procent, vilket är ett par procentandelar högre än förra årets resultat på 78. Så ser det ut även innan sommarskolan är avslutad.

Skillnaden mellan könen kvarstår

Betygsskillnaden mellan könen ligger kvar på samma nivå som tidigare. Det genomsnittliga meritvärdet för flickorna är 233 medan det för pojkar ligger på 210.

Pandemin har påverkat elevernas resultat.  

– Vi kan se att årskurs 7 och 8 är mer påverkade resultatmässigt då de har haft mer distans än årskurs 9, säger Johan Abrahamsson.

Det syns att vissa områden som har varit hårt drabbade av pandemin inte når lika högt som förväntat. Exempelvis har Ronnaskolan en behörighet på 60 procent.

Ett par skolor som sticker ut med en positiv utveckling är Soldalaskolan och Eneskolan som båda har en behörighet runt 90 procent.

– Att det gått så pass bra överlag är vi mycket glada över. Jag är full av beundran för alla fantastiska medarbetare och skolledare. Trots att skolans medarbetare har fått stå i frontlinjen för yttre tryck och oro och behövt ställa om dagligen har de ändå kunnat fokusera på elevernas utveckling, säger Jenny Stanser, grundskolechef i Södertälje kommun.

Bakgrund om meritvärde

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 17 bästa betygen i elevernas slutbetyg. Det är meritvärdet man utgår ifrån för att komma in på ett visst gymnasieprogram. Det högsta meritvärdet är 340 poäng.