Nominera till jämställdhetspriset 2023

Nominera till jämställdhetspriset 2023

Känner du en person, förening eller ett företag i Södertälje som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor? Då ska du senast den 19 februari nominera din kandidat till jämställdhetspriset!

Jämställdhetspriset delas ut av Södertälje kommun tillsammans med Telge AB, Länstidningen och Polisen. Du kan nominera dig själv, en annan person, en förening eller ett företag. Sista dagen att nominera är den 19 februari kl. 24.00.

Priset delas ut till insatser som:

 • pekar på nya vägar för att öka jämlikheten
 • visar på konkreta samhällsvinster genom ett ökat jämställdhetstänk
 • motverkar diskriminering på grund av kön
 • utvecklar jämställdhetsarbetet inom utbildningsområdet
 • utvecklar den egna arbetsplatsen, föreningen eller företaget så att jämställdhet mellan könen ökar
 • motverkar mäns våld mot kvinnor
 • motverkar våld i nära relationer

Skriv namnet på personen, organisationen eller företaget du vill nominera.  Glöm inte att motivera din nominering!

Anställda eller verksamheter inom kommunkoncernen kan inte vinna jämställdhetspriset.

Du kan skicka in din nominering på följande sätt:

 • Skicka namnet på din kandidat via mejl till utredarenheten@sodertalje.se.Utöver motiveringen vill vi veta vad du heter, hur vi kan nå dig, ditt telefonnummer och eventuell e-post.
 • Nominera via post till:
  Enheten för utredning och hållbarhet
  Södertälje kommun, 151 89 Södertälje.
  Märk kuvertet jämställdhetspriset.
  Kuvertet kan också lämnas till Kontaktcenter i Södertälje stadshus på Nyköpingsvägen 26.

Priset delas ut på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Tidigare vinnare:

2022: Kvinnovation

2021: Södertälje Basketbollklubb

2020: Södertälje SK

2019: Livet Bitch!

2018: Tjejhuset

2017: Telge SIBK

2016: Juventas systrar