Nyheter

Nu är det dags att ansöka om feriepraktik

2023-02-01

Södertälje kommun erbjuder feriepraktikplatser till skolungdomar födda 2005 och 2006, samt ungdomar med särskilda behov födda 2003 eller 2004. Ungdomarna ska vara folkbokförda i Södertälje kommun.

Feriepraktik erbjuds inom områdena: kultur och media, handel, vård och omsorg, pedagogiskt arbete, hotell och restaurang, fastighet och vaktmästeri, ferieentreprenörer, naturbruk, förening och fritid.

 

Lönen är 77 kronor i timmen inklusive semesterersättning och ungdomarna kan få betalt för högst 90 timmar.

Feriepraktiken kommer att erbjudas inom någon av de tre tidsperioderna 14 juni - 4 juli, 5 juli - 25 juli eller 26 juli - 15 augusti.

 

Ansökningsportalen är öppen fram till och med 28 februari.

 

Tidigare år har feriepraktik även erbjudits till elever som slutar årskurs nio. Nu sker en förflyttning där målsättningen är att kunna matcha feriepraktikplatserna med gymnasieprogrammen. Utvärderingar som gjort av feriepraktiken 2021 och 2022 (verksamhetsbesök och enkätundersökningar) visar också att praktiken blir mer välfungerande för alla om ungdomarna är äldre. Som grund för detta ligger ett beslut i Utbildningsnämnden.