Nyheter

Nu börjar vi med distansundervisningen inom gymnasiet, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan

2020-03-19

Våra elever kommer från och med fredag, den 20 mars, att följa sina ordinarie scheman men på distans. Alla elever har fått information via kommunens lärplattform Vklass eller i Office365. Undervisningen kommer att vara varierad och bestå av föreläsningar, workshops, grupphandledning och individuell handledning, med olika former av kunskapsredovisningar.

Yrkesprogram
Inom yrkesprogram kan skolorna ändra i planeringen så att praktiska moment genomförs vid senare tillfällen beroende på vilka förtydliganden som kommer från Skolverket under den närmaste tiden.

Många elever kan fortsätta sin arbetsplatsförlagda utbildning (APL). De som inte kan fortsätta med sin APL kan fortsätta med en annan del av utbildningen så länge. Varje skola har kontakt med berörda elever om detta.

Ersättning och närvaro
Du som är elev kommer att fortsätta få studiebidrag eller motsvarande ersättning som vanligt, under förutsättning att du deltar i din undervisning enligt skolans instruktioner.

Ansvarstagande
Det är mycket viktigt att du som är elev tar ansvar för dina studier och följer din skolas instruktioner. Du som är vårdnadshavare har på samma sätt ett ansvar för att säkerställa att ditt barn deltar i undervisningen på distans och fullföljer sina studier.

Gymnasiesärskolan omfattas inte av detta i dagsläget.