Nyheter

Nu finns Årsredovisning 2021 publicerad

Bild med texten Årsredovisning 2021

2022-06-16

”När vi nu ska sammanfatta 2021 kan vi med stolthet konstatera att kommunens ekonomi är stabil och att framtiden ser positiv ut, trots pandemin som fortsatte begränsa oss när den gick in i sitt andra år.” Det säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner i sin inledning av Årsredovisningen.

Årsredovisningen ska tillsammans med nämndernas årsrapporter och revisionsberättelser ligga till grund för fullmäktiges prövning av nämndernas ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Den ska ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens samlade finansiella ställning och utveckling och utgöra underlag för kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat ska regleras.

I årsredovisningen för 2021 kan du läsa:

  • Kommunstyrelsens ordförande har ordet
  • Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
  • Händelser av väsentlig betydelse
  • Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
  • God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
  • Uppföljning av mål och särskilda uppdrag
  • Resultat och balansräkning
  • Verksamhetsberättelse 
  • med mera

Du hittar Årsredovisning 2021 under Ekonomi, mål och budget på www.sodertalje.se

Direktlänk till pdf:en Årsredovisning 2021