Nu finns en kortversion av rapporten om prostitution och människohandel

Nu finns en kortversion av rapporten om prostitution och människohandel

Stadsmiljö i Södertälje kvällstid.

Socialkontorets omfattningskartläggning av Prostitution och människohandel i Södertälje finns nu tillgänglig som kortversion. Du kan ta del av den digitalt eller få en broschyr skickad med post.

Under 2022 har socialkontoret i Södertälje kommun kartlagt omfattningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Kartläggningen kan bekräfta att prostitution och människohandel förekommer i Södertälje. Det är i huvudsak särskilt sårbara grupper som riskerar att utnyttjas i prostitution och människohandel, något som ytterligare försvårar upptäckten. Barn och ungas utsatthet har ökat i takt med spridning av de digitala plattformar och miljöer som barn befinner sig i.

Resultaten från kartläggningen finns nu tillgängliga i en kortversion som du kan läsa här. För att beställa en broschyr med post hör av dig till sandra.hallgren@sodertalje.se med namn och adress. 

Läs mer om rapporten Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.