Nyheter

Nu finns riktlinjer inför skolstarten för att minska smittspridningen av covid-19

2020-08-13

Den 17 augusti börjar skolorna i Södertälje igen efter sommarlovet. Undervisningen kommer att ske på plats i skolorna och utbildningskontoret har tagit fram riktlinjer för att minska smittspridningen av covid-19.

- Vi är redo för skolstart och har skickat ut riktlinjerna som utgår från Folkhälsomyndighetens råd till alla skolledare i grund- och gymnasieskolan. Varje skola ser dessutom över möjligheterna att göra anpassningar utifrån sina lokala förutsättningar, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör i Södertälje kommun.

Riktlinjerna behandlar

  • inomhusmiljö, social samvaro och transporter
  • handhygien
  • städning
  • hur man pratar med eleverna om situationen.          

Bland annat uppmanas skolorna att avstå från aktiviteter där många personer samlas i samma lokal, till exempel provskrivning i aulan, öppet hus, föräldramöten och musikföreställningar.

- Vi har bett skolorna att se över möjligheter att förlägga verksamhet utomhus och undvika aktiviteter som inkluderar närkontakt, till exempel i idrottsundervisningen, säger Monica Sonde.

I riktlinjerna betonas också att lärarna ska samlas i lagom stora grupper.

Viktigt att informera elever

- Det är viktigt att informera eleverna om pandemin och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra smittspridningen. Här måste vi öppna för samtal och diskussioner om pandemin och dess konsekvenser med eleverna. Vi måste också säkerställa att de elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen får det, säger Monica Sonde.

Pandemin är inte över, och vi måste hjälpas åt att minska smittspridningen, säger Monica Sonde:

- Vi ska fortsätta att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och att stanna hemma om vi känner förkylningssymtom. Det gäller såväl lärare som elever och andra som vistas i skolmiljön.

Riktlinjer för anpassningar i kommunens grund- och gymnasieskolor med anledning av covid-19